Als een opleidingskandidaat alleen beschikt over het B rijbewijs, wordt hij/zij altijd opgegeven voor een testdag bij STL waar de volgende testen worden afgenomen:

  • Capaciteitentest
  • Competentietest
  • Nederlandse taaltest
  • Reactievermogentest
  • Rijcapaciteitentest

Pas als de testuitslag positief is, geven wij de kandidaat op bij de rijschool om het opleidingstraject te starten.

Tijdens de opleiding gaat de opleidingskandidaat al aan de slag bij de werkgever als bijvoorbeeld logistiek medewerker of bijrijder zodat hij/zij het bedrijf al leert kennen.

Het opleidingstraject is intensief voor de kandidaat! Daarom stemt onze opleidingscoach samen met de werkgever één vaste roostervrije dag in de week af voor de opleidingskandidaat. Deze dag kan de kandidaat besteden aan zijn/haar opleiding.

Tijdens het opleidingstraject houdt onze opleidingscoach regelmatig contact met de werkgever over het functioneren en de voortgang zodat we waar nodig bij kunnen sturen.

Na 5-6 maanden heeft de kandidaat zijn/haar C rijbewijs behaald. We stemmen gezamenlijk af of het traject wordt uitgebreid met het behalen van het CE rijbewijs en zo ja, wanneer dit traject wordt gestart.